Export

Medzi najväčších producentov arabiky patria Brazília a Kolumbia, pri robuste je to Vietnam a Indonézia. Zelená káva putuje v nákladných kontajneroch loďami do prístavov, v Európe najčastejšie do Hamburgu alebo Antverp.

150 113 Export 2022-09-30